APRIL Polska

W Polsce Grupę APRIL reprezentują 3 Spółki:

  • APRIL Polska Sp. z o.o.
  • APRIL Polska Service Sp. z o.o.
  • APRIL Polska Broker Sp. z o.o.
  • APRIL Polska Medbroker Sp. z o.o.

Każda ze spółek specjalizuje się w konkretnym obszarze: od tworzenia i wdrażania programów ubezpieczeniowych, poprzez dystrybuowanie polis, aż do ich bieżącej obsługi (usługi assistance, likwidacja szkód). Pozwala to w pełni wykorzystywać wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu kompleksowych, a jednocześnie prostych i skutecznych rozwiązań ubezpieczeniowych.

Nasz w pełni wykwalifikowany personel, posługujący się co najmniej dwoma językami obcymi, czuwa nad bezpieczeństwem polskich obywateli w kraju i zagranicą. Dzięki sieci 45 biur regionalnych oraz ponad 150 reprezentantom rozmieszczonym w różnych miejscach globu, gwarantujemy profesjonalną opiekę na całym świecie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Wystarczy jeden telefon do naszego Centrum Alarmowego, aby otrzymać fachowe wsparcie oraz profesjonalną pomoc.

Nie boimy się wyzwań, gdyż problemy postrzegamy przez pryzmat rozwiązań. Działając w imieniu polskich Towarzystw Ubezpieczeniowych koordynowaliśmy akcję niesienia pomocy dla poszkodowanych w serii nieszczęśliwych wypadków polskich autokarów na Węgrzech, w Austrii oraz w Rumunii w 2002 roku oraz rok później w Egipcie czy sprowadzania polskich turystów do kraju po utracie płynności finansowej przez biuro podróży Open Travel w 2006 roku. Rok później organizowaliśmy pomoc i transport dla poszkodowanych w wypadkach autokarowych pod Grenoble oraz w Dunkierce.

Ściśle współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz polskimi placówkami konsularnymi na całym świecie.

Nasi Partnerzy to sprawdzona i profesjonalna sieć usługodawców (szpitale, lekarze, prawnicy, rzeczoznawcy, pomoce drogowe, hotele i wiele innych), w każdej chwili gotowa udzielić fachowego wsparcia i pomocy.

Międzynarodowy zasięg firmy umożliwia dostęp do lokalnych rynków, co nie tylko zapewnia dostęp do lokalnych cen, ale przede wszystkim gwarantuje współpracę tylko z wypróbowanymi i doświadczonymi podwykonawcami.

Naszym Klientem można zostać za pośrednictwem firm lub instytucji, z którymi współpracujemy w zakresie świadczenia usług assistance i/lub likwidacji szkód. Należą do nich przede wszystkim towarzystwa ubezpieczeń, banki, firmy leasingowe, administratorzy flot samochodowych oraz wiele innych przedsiębiorstw.